Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

BIM w Izbie - oprogramowanie, standardy, kariera zawodowa
MP/0048/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z
• Cyfrowymi narzędziami do projektowania architektonicznego
• Zapoznanie się z oprogramowaniem BIM dla Architektów zarejestrowanych w Izbie
• Utrwalanie wiedzy związanej ze Standardami i procesem tworzenia budynku w BIM
• Podniesienie kompetencji z zakresu wiedzy dotyczącej procesu tworzenia wirtualnego modelu od koncepcji do wykorzystania na placu budowy


2019-10-21

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

BIM w Izbie - oprogramowanie, standardy, kariera zawodowa

Prowadzący

Prelegent, certyfikowany instruktor, właściciel i prowadzący zajęcia z koordynacji międzybranżowej w bim.edu.pl, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji z zakresu teorii projektowania

Inżynier budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, instruktor oprogramowania Revit i Navisworks w bim.edu.pl specjalizujący się w tworzeniu przedmiarów materiałów w oparciu o modele, harmonogramów 4D, 5D oraz raportów kolizji

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl