Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy architekta
SL/0049/Std/2019

Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie, przez osoby z różnymi ograniczeniami, w tym osoby starsze i niepełnosprawne - oraz płynące z tego korzyści społeczne.
Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady. Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe. Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym. Standardy dostępności na tle przepisów prawnych.
Zasady audytowania, listy sprawdzające. Zasady projektowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Dobre praktyki. Warsztaty – symulacje.

2019-10-29

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:45

Wykład

-     Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady.
-     Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe.
-     Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym.
-     Standardy dostępności na tle przepisów prawnych - otoczenie, budynek, wnętrze.

Prowadzący:
Iwona Benek, LAB 60+
Maciej Jaworski, HEWI
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:45

Wykład (kontynuacja)

-     Zasady audytowania, listy sprawdzające
-     Zasady projektowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego
-     Dobre praktyki

Prowadzący:
Iwona Benek, LAB 60+
Maciej Jaworski, HEWI
 

17:45 - 18:30

Warsztaty

Kombinezon starości, wózek, okulary, laska.


Prowadzący:
Maciej Jaworski, HEWI
Radosław Boguski, HEWI

 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl