Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych oraz bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych na przykładzie MEP z okładzinami Rockpanel
MP/0050/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z Bezpieczeństwem Pożarowym Ścian Zewnętrznych

2019-10-28

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych

18:00 - 19:00

Bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych na przykładzie podkonstrukcji MEP z okładzinami Rockpanel

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl