Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków
PO/0051/Std/2019

Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej wprowadzone w nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w styczniu 2018 roku.
Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - procedury oraz stosowanie. Wymagania w zakresie scenariusza pożarowego - współpraca projektant - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2019-11-28

15:15 - 15:30

Rejestracja

15:30 - 17:30

Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej wprowadzone nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w styczniu

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:15

Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - procedury oraz stosowanie

18:15 - 18:45

Wymagania w zakresie scenariusza pożarowego - współpraca projektant - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Prowadzący

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie (2008 rok). Funkcjonariusz pionu kontrolno - rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku od 2009 roku. Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku od 2012 roku, od 2019 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2014 roku.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl