Ochrona przeciwpożarowa budynków
PO/0051/Std/2019

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia jakie zaszły pod względem pożarowym w przepisach techniczno-budowlanych w styczniu 2018 roku i ich wpływ na projektowane obiekty budowlane. Poza rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostanie ponadto poruszona kwestia rozwiązań zamiennych od przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej przy projektowaniu obiektów budowlanych oraz wymagań w zakresie scenariusza pożarowego.

2019-11-28

15:15 - 15:30

Rejestracja

15:30 - 17:30

Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej wprowadzone nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w styczniu

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:15

Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej - procedury oraz stosowanie

18:15 - 18:45

Wymagania w zakresie scenariusza pożarowego - współpraca projektant - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Prowadzący
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie (2008 rok). Funkcjonariusz pionu kontrolno - rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku od 2009 roku. Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku od 2012 roku, od 2019 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2014 roku.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Cel
Znajomość zmian jakie zaszły w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pod względem ochrony przeciwpożarowej przy nowelizacji rozporządzenia w styczniu 2018 roku. Umiejętność określenia trybu postępowań przy stosowaniu rozwiązań zamiennych oraz ich wprowadzania w projektach budowlanych. Znajomość wymagań dla formy i zakresu scenariusza pożarowego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!