Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca w architekturze
PK/0077/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia
oraz zacieniania budynków istniejących
i projektowanych przy pomocy zastosowania
tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2019-11-07

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00

Linijka Słońca - §60 WT

1. Wstęp – omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii
2. Charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej
3. Omówienie budowy diagramu linijki słońca
4. Analiza nasłonecznienia – przykłady
5. Interpretacja przepisu §60 WT (czas letni / zimowy, czas słoneczny / urzędowy)
6. Omówienie niedokładności pomiaru tradycyjnej linijki słońca
7. Jak poprawnie wykreślić linijkę słońca
8. Omówienie głównych problemów projektowych dotyczących poprawnego usytuowania projektowanych budynków względem stron świata oraz pozostałych budynków
9. Sposoby prezentacji wyników analizy nasłonecznienia. Metoda wektorowa a metody oparte o programy 3D

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 12:45

Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Wystąpienie Przewodniczącego OSD PKOIA RP

12:45 - 14:15

Obszar Oddziaływania Obiektu – Art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego

10. Obszar Oddziaływania Obiektu – definicja oraz wybrane przepisy budowlane
11. Definicja Strony w Kodeksie postępowania administracyjnego
i w Prawie budowlanym
12. Rozróżnienie pojęcia Oddziaływania rozumianego jako ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki budowlanej, a oddziaływania rozumianego jako Immisje – czyli każdego innego oddziaływania
13. Schemat postępowania przy analizie OOO
14. Czy zacienianie sąsiedniej działki budowlanej jest tożsame z oddziaływaniem na nią?
15. Czy zacienianie okien lokali w istniejącej zabudowie stanowi przesłankę do uznania właścicieli tych lokali za Stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę
16. Przykłady projektowe

14:15 - 14:30

Przerwa kawowa

Po "kawie" dla chętnych (i wytrwałych):
17. Przesłanianie – omówienie przepisu § 13 WT
18. Graficzna interpretacja przepisu
19. Wyznaczanie placów zabaw dla dzieci w zabudowie wielorodzinnej za pomocą diagramu linijki słońca
Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl