Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla architektów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków we współpracy z ekspertami
KP/0021/War/2019

Warsztaty dla architektów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków we współpracy z ekspertem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i ekspertem ds. fizyki budowli i efektywności energetycznej budynków na poziomie krajowym i europejskim.

2019-11-18

13:50 - 14:00

Rejestracja uczestników warsztatów

Podpisanie listy obecności przez Architektów zarejestrowanych poprzez platformę http://www.izbaarchitektow.pl/szkolenia/
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się możliwość rejestracji ręcznej - dotyczy wyłącznie członków KPOIA.
 

14:00 - 15:00

Temat 1 - Bezpieczeństwo pożarowe – Warunki techniczne a zasady wiedzy technicznej.

• Bezpieczeństwo pożarowe - klasyfikacje, definicje i pojęcia
• Analiza ryzyka pożarowego
• Wymagania w zakresie ppoż. dla ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wytycznych SITP
• Wymagania w zakresie ppoż. dla dachów z uwzględnieniem wytycznych DAFA
• Ćwiczenia w grupach nad doborem bezpiecznych rozwiązań dla dachów i ścian

15:00 - 15:15

Przerwa kawowa - na miejscu.

15:15 - 16:00

Temat 2 - Efektywność energetyczna – nowe przepisy

• Spełnienie wymagań Warunków Technicznych dotyczących efektywności energetycznej budynków (U, EP)
• Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (ang. nZEB) jako wymagania od roku 2021.
• Projektowanie przegród budowlanych pod kątem uniknięcia ryzyka wystąpienia międzywarstwowej kondesacji wilgoci i wzrostu grzybów pleśniowych.

16:00 - 16:15

Przerwa - posiłek, napoje.

16:15 - 17:05

Temat 3 - Wsparcie i narzędzia dla projektantów – ROCKWOOL Polska.

- Wsparcie i narzędzia wspierające skierowane do
architektów
- ROCKWOOL Deisgn Cloud platforma pracy z
projektami
- Aplikacja do doboru zabezpieczeń pożarowych
dla ścian z uwzględnieniem WT i wytycznych
SITP

17:05 - 17:25

Wnioski z warsztatów - dyskusja.

Prowadzący

2012 – obecnie: Wykładowca na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Zainteresowania naukowe: cieplno – wilgotnościowa fizyka budowli, optymalizacja energetyczna budynków, analizy środowiskowe (LCA) i ekonomiczne (LCC) w cyklu życia wyrobów budowlanych i budynków.
2010 – obecnie: Rockwool Polska sp. zo.o. – Specjalista ds. Norm i Standardów
2008 – 2010: Builddesk Polska sp.zo.o. – Główny Konsultant ds. efektywności energetycznej budynków.

Miejsce
Regionalne Centrum Innowacyjności, Sala A110
al. prof. S. Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

52 345-56-46
kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP
Warszawa, Stawki 2A
izba@izbaarchitektow.pl

izbaarchitektow.pl
Krajowa Rada Izby Architektów RP

Główny organizator: ROCKWOOL Polska sp. z o.o.,
66-131 Cigacice, Polska, Kwiatowa 14,
info@ROCKWOOL.com

www.ROCKWOOL.pl
Organizator bezpłatnych warsztatów dla architektów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków we współpracy z ekspertami.