Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dom dla ulubionej zabawki/ulubionego bohatera
PO/0022/War/2019

2019-11-16

09:45 - 10:00

Rejestracja.

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników i przedstawienie prowadzących warsztaty.

10:10 - 10:30

Wprowadzenie do tematu warsztatów.

10:30 - 11:50

Tworzenie domów dla ulubieńców dzieci.

11:50 - 12:00

Omówienie efektów pracy dzieci.

Prowadzący

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Od 2016 do 2019 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia i Promocji Wydziału Architektury PG. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od r. a. 2011/2012 współtworzy i prowadzi warsztaty Edukator Architektoniczny, współautor ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni wydanego i finansowanego przez POOIA RP. Koordynator Programu Kształtowanie Przestrzeni przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Kierownik projektu Edukator Architektoniczny, realizowanego od r. a. 2011/2012 na Wydziale Architektury PG. Współautorka ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni, wydanego i finansowanego przez POOIA RP.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl