Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztat BIM - modelowanie, zestawienie
MP/0057/Std/2019

• Podstawy modelowania w programie Revit
• Umiejętność przygotowania rysunków płaskich jako podrysów do modelu BIM
• Umiejętność tworzenia zestawień na podstawie modelu
• Podstawy łączenia modelu architektonicznego z innymi branżami

2019-11-18

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Program szkolenia

  • Wprowadzenie do tworzenia użytecznego modelu w BIM w programie Revit i Navisworks
  • Modelowanie budynku wielorodzinnego w oparciu o płaskie rysunki np. AutoCAD lub plik PDF - wczytywanie szablonu, ustawienie osi, poziomów, definiowanie przegród
  • Modelowanie dwóch typów mieszkań - tworzenie grup i zależności pomiędzy nimi
  • Tworzenie zestawień pomieszczeń w budynku wielorodzinnym
  • Prezentowanie projektu architektonicznego na arkuszu
  • Zestawienie ilościowe i przedmiar materiałów na podstawie modelu architektonicznego i konstrukcyjnego
  • Łączenie modelu architektonicznego i konstrukcyjnego w programie Navisworks
Prowadzący

Prelegent, certyfikowany instruktor, właściciel i prowadzący zajęcia z koordynacji międzybranżowej w bim.edu.pl, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji z zakresu teorii projektowania

Inżynier budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, instruktor oprogramowania Revit i Navisworks w bim.edu.pl specjalizujący się w tworzeniu przedmiarów materiałów w oparciu o modele, harmonogramów 4D, 5D oraz raportów kolizji

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl