Norma pogłosowa w praktyce
ZP/0059/Std/2019

Spotkanie zostanie poświęcone akustyce wnętrz, zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia używane w normie,
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia, czas pogłosu pomieszczenia, Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną również metody kontroli.

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30

Dlaczego akustyka wnętrz jest ważna dla użytkowników budynków użyteczności publicznej?

Dlaczego akustyka wnętrz jest ważna dla użytkowników budynków użyteczności publicznej?Wymagania zgodne z PN-B-02151-4.
Akustyka na przykładach projektów budynków szkół.
Akustyka na przykładach projektów budynków służby zdrowia.
Akustyka na przykładach projektów budynków sal Sportowych i basenów.

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00

​Ergonomia i akustyka w biurach

Wybrane aspekty analizy  i kształtowania akustyki wnętrz.
Akustyka w biurze „open space”.
Akustyka na przykładach projektów biur.

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:30

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Prowadzący
Miejsce
hotel Novotel, sala Turkus
al. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
Cel
Podniesienie wiedzy na temat praktycznego stosowania Normy pogłosowej.
Sponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!