Negocjacje - podstawy
DS/0023/War/2019

Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat podstaw negocjacji, podniesienie umiejętności w tym zakresie, ukazanie strategii i stylów stosowania negocjacji oraz zrozumienie podstaw skutecznych negocjacji.
Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie rozpoczynać negocjacje, prezentować własne propozycje i je właściwie argumentować, ponadto nabędą umiejętność przekonywania do swoich racji.
W części warsztatowej przedstawione zostaną praktyczne narzędzia potrzebne do sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów oraz techniki manipulacji i sposobów przeciwdziałania manipulacjom.


2019-12-10

12:00 - 12:40

Wprowadzenie do negocjacji.

12:40 - 13:20

Mapa problemów negocjacyjnych.

13:20 - 14:00

Skuteczny negocjator - cechy.

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa.

14:15 - 14:55

Przygotowanie do negocjacji.

14:55 - 15:35

Komunikacja podstawą skutecznego negocjatora.

15:35 - 16:15

Etapy negocjacji.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:30

Część warsztatowa - negocjacje w praktyce.

Prowadzący
Wykształcenie:
• Uniwersytet SWPS w Katowicach (2011-2016)
Społeczna Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania
• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1997-2002)
Zarządzanie i Marketing II
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Cel
Szkolenie z negocjacji umożliwi uczestnikom poznanie różnych technik, taktyk i narzędzi negocjacyjnych ułatwiających osiągnięcie optymalnego celu negocjacyjnego na poziomie zarówno merytorycznym, jak i psychologicznym.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!