Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Negocjacje - podstawy
DS/0023/War/2019

Znajomość podstaw negocjacji, problemów negocjacyjnych, cech skutecznego negocjatora, etapów negocjacji. Nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania do negocjacji oraz umiejętności komunikacji jako podstawy skutecznego negocjatora.

2019-12-10

12:00 - 12:40

Wprowadzenie do negocjacji.

12:40 - 13:20

Mapa problemów negocjacyjnych.

13:20 - 14:00

Skuteczny negocjator - cechy.

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa.

14:15 - 14:55

Przygotowanie do negocjacji.

14:55 - 15:35

Komunikacja podstawą skutecznego negocjatora.

15:35 - 16:15

Etapy negocjacji.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:30

Część warsztatowa - negocjacje w praktyce.

Prowadzący

Wykształcenie:
• Uniwersytet SWPS w Katowicach (2011-2016)
Społeczna Psychologia Przedsiębiorczości i Zarządzania
• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1997-2002)
Zarządzanie i Marketing II

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl