Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
DS/0005/Konf/2013

2013-10-24

10:45 - 11:10

Rejestracja uczestników

11:10 - 12:00

Optymalizacja funkcjonalna obiektów ochrony zdrowia

12:00 - 12:15

Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych

Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych - Sanitec Koło i Keramag.

12:15 - 12:45

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w obiektach medycznych

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

Zapraszamy na kawę i poczęstunek.

13:00 - 13:50

Wymagania sanitarno-techniczne pomieszczeń dla działalności leczniczej

Wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – najczęściej popełniane błędy przez projektantów. 

13:50 - 14:20

Innowacyjne rozwiązania pokrycia ścian dedykowane dla ośrodków medycznych

Zastosowanie tapet dedykowanych do obiektów leczniczych. Linie produktów kontraktowych (tzw przemysłowych lub obiektowych.)

14:20 - 14:35

Tanie i funkcjonalne sufity i okładziny akustyczne z wełny mineralnej

14:35 - 15:00

Podsumowanie konferencji i dyskusja

Prowadzący
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej. W 1967 roku ukończyła Państwową Szkołę Architektury we Wrocławiu i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu, w którym to biurze pracowała, jako projektant – architekt do 2000 roku. W 1996 roku założyła własną firmę projektową, która prowadziła do roku 2006 ( obecnie prowadzi ją syn Piotr). Nadal pracuje zawodowo, specjalizuje się w technologii medycznej. Pracuje przy wielu projektach architektonicznych tworząc opracowania technologii medyczne . Współpracowała m.in. przy tworzeniu następujących projektów: HASCO - CLINIC - 86 łóżek + zespół 4 sal operacyjnych + diagnostyka oraz poradnie specjalistyczne na 18 gabinetów /powierzchnia użytkowa 9 .187 m 2/ - Wrocław, ul. Wiśniowa - technologia medyczna - projekt budowlany i wykonawczy. Pomieszczenia banku tkanek Szpitala Specjalistycznego im. Biziela w Bydgoszczy - opracowano w 2010 r. Technologia DLA KLINIKI TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ przy ul. Borowskiej nr 213 we Wrocławiu –opracowano w 2012 r. Technologia Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej; Poznań ul. Berdychowo;- opracowano w 2013 r. Technologia Szpitalika Dziecięcego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 – opracowano w 2013 r.
W 1985 r. ukończyła studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Sanitarnej w zakresie specjalności klimatyzacji, ogrzewnictwa i urządzeń sanitarnych. W 1997r. uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej. Od 1990 r. prowadzi własną firmę projektową AB-PROJEKT. W 1999r. uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy ds. Sanitarno-higienicznych i uprawnienia rzeczoznawcy ds. Bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Od 2011r. jest przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarno-Higienicznych.
Miejsce
Sala wykładowa im. Edmunda S. Biernackiego (parter), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 4
50-367 Wrocław
Organizatorzy
  • Współorganizator: EduArch Projekt
Sponsorzy