Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część I
SL/0060/Std/2019

Podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Ochrona przeciwpożarowa budynków w „Warunkach technicznych”.

2019-12-12

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:45

„Warunki techniczne”

1.   Dział I - Przepisy ogólne:
-           Definicje kondygnacji i kondygnacji podziemnej;
-           Wysokość budynku.
2.   Dział III – Budynki i pomieszczenia
-           Schody stałe - wybrane zagadnienia.
3.   Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków:
-           Instalacje gazowe - wybrane zagadnienia;
-           Instalacje elektryczne - wybrane zagadnienia.
 

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 19:00

„Warunki techniczne” c.d.

4.   Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe:
-           Zasady ogólne;
-           Klasa odporności pożarowej;
-           Klasa odporności ogniowej;
-           Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe;
-           Warunki ewakuacji;
-           Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiającej;
-           Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
-           Wymagania przeciwpożarowe dla garaży.
5.   Wymagania „warunków techniczno-budowlanych” w odniesieniu do budynków, w których stwierdzono stan zagrożenia ludzi.
 
Prowadzący
Miejsce
Siedziba SLOIA RP
3 Ma a11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl