Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Modelowanie w BIM na żywo
MP/0063/Std/2019

• Podstawy modelowania w programie Revit
• Umiejętność przygotowania rysunków płaskich jako podrysów do modelu BIM
• Umiejętność tworzenia zestawień na podstawie modelu
• Podstawy łączenia modelu architektonicznego z innymi branżami

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiegoi 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl