Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Modelowanie w BIM na żywo
MP/0064/Std/2019

• Podstawy modelowania w programie Revit
• Umiejętność przygotowania rysunków płaskich jako podrysów do modelu BIM
• Umiejętność tworzenia zestawień na podstawie modelu
• Podstawy łączenia modelu architektonicznego z innymi branżami

2019-12-16

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Program szkolenia

• Modelowanie architektury budynku mieszkalnego, który posłuży do zestawień w następnym etapie • Tworzenie zestawień powierzchni na podstawie modelowanego budynku mieszkalnego i nanoszenie zmian ze względu na wyświetlane parametry, dodawanie parametrów ułatwiających podejmowanie decyzji przez projektanta • Przybliżanie kosztu projektu i budowy na podstawie wprowadzonych wstępnych cen za m2 • Modelowanie konstrukcji żelbetowej, która zostanie użyta do zestawień w następnym etapie • Stworzenie zestawień materiałów z parametrami ułatwiającymi podejmowanie decyzji przez inżyniera budowy • Analizowanie ilości materiałów, wstępnego budżetu i dokonywanie odpowiednich zmian w projekcie
Prowadzący

Prelegent, certyfikowany instruktor, właściciel i prowadzący zajęcia z koordynacji międzybranżowej w bim.edu.pl, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji z zakresu teorii projektowania

Inżynier budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, instruktor oprogramowania Revit i Navisworks w bim.edu.pl specjalizujący się w tworzeniu przedmiarów materiałów w oparciu o modele, harmonogramów 4D, 5D oraz raportów kolizji

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl