Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

OPEN BIM otwarte środowisko pracy i koordynacji wielobranżowej
SL/0065/Std/2019

Nowe metody i narzędzia usprawniające proces projektowania i realizacji inwestycji w budownictwie - teoria, praktyka i przykłady projektów wykonanych w technologii BIM w programie ArchiCAD.

2019-12-19

13:00 - 13:15

Rejestracja uczestników

13:15 - 13:30

Słowo wstępne

13:30 - 14:30

Wykład cz. 1

Wykład część 1.
  • Podstawowe zasady tworzenia modeli BIM
  • Podstawowe informacje o IFC
  • Przeglądarki IFC

14:30 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 15:45

Wykład cz. 2

Wykład część 2.
  • Weryfikacja kolizji
  • Analiza modelu za pomocą SMC
  • Menedżer właściwości - wyrażenia
  • Importuj/eksportuj dane dotyczące właściwości za pomocą arkusza kalkulacyjnego

15:45 - 16:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu
Łąkowej 31
47-400 Racibórz
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl