Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
WP/0006/Konf/2013

Poszerzanie i zwiększanie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach dotyczących projektowania różnego typu obiektów medycznych.

2013-11-14

10:45 - 11:10

Rejestracja

Rejestracja uczestników.

11:10 - 12:00

Studium przypadku

Projekty rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy o:
1. Zespół Sal  Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

12:00 - 12:15

Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych - Sanitec Koło i Keramag.

12:15 - 12:45

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w obiektach medycznych - Lehnen Polska

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

Zapraszamy na kawę i poczęstunek.

13:00 - 13:30

Innowacyjne rozwiązania pokrycia ścian dedykowane dla ośrodków medycznych – tapety kontraktowe - Newmor Polska

13:30 - 13:45

Tanie i funkcjonalne sufity i okładziny akustyczne z wełny mineralnej - Knauf AMF

13:45 - 14:45

Wymagania sanitarno-higieniczne dla wybranych obiektów podmiotu leczniczego w świetle obowiązujących przepisów.

14:45 - 15:00

Podsumowanie konferencji, dyskusja.

Prowadzący
Właściciel Pracowni Projektowej "FORMAT" w Bydgoszczy Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej ( 1984). W 1990 roku ukończył kurs specjalizacyjny projektowania szpitali w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. Autor budynków użyteczności publicznej, m.in. Inspektoratu ZUS w Toruniu oraz Auditorium Novum i Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, jednak przede wszystkim projektant licznych placówek ochrony zdrowia, takich jak Szpital Rejonowy w Chojnicach, Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy, Szpital Eskulap w Osielsku, Zespół Sal Operacyjnych i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Hospicjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku, Centrum Medyczne Epimigren w Osielsku. Pięć spośród wymienionych realizacji uzyskało nagrody branżowe, w tym Zespół Sal Operacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy nagrodę I stopnia w ogólnopolskim konkursie PZITB "Budowa roku 2012".
Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej w zakresie inżynierii sanitarnej ze specjalnością budownictwo sanitarne. Długoletni pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu , gdzie pracowała kolejno w laboratorium badania wody, Dziale Higieny Komunalnej i Dziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego. Od 1993r.posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych. Współpracuje z Centrum Edukacji Menadżerskiej PROMOTOR. Posiadam I stopień specjalizacji w zakresie epidemiologii.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Organizatorzy
  • Współorganizator: EduArch Projekt
Sponsorzy