Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Regulaminy honorariów – nowoczesny serwis automatyzujący szacowanie wartości prac projektowych - simplifee.pl
DS/0001/Std/2020

Znajomość zasad wyceny prac projektowych oraz umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do szacowania wartości prac projektowych zawartym w serwisie SIMPLIFEE.PL

2020-01-29

11:00 - 11:40

Część I

  1. Wprowadzenie

a.    Jak szacujemy wartość  prac projektowych, skąd wzorce

b.    Co osiągamy dzięki kalkulacjom

c.    Jaki ma to wpływ na naszą aktywność

 

  1. Architektura  – regulamin 2006  a simplifee.pl.
  2. Architektura wnętrz – regulamin 2002  a simplifee.pl.
  3. Studium Przypadku - koszty realizacji projektu budynku jednorodzinnego o pow. 150sqm z perspektywy kosztów małej pracowni architektonicznej.

a.    Koszty projektów branżowych

b.    Koszty mikropracowni

c.    Obciążenia podatkowe i zusowskie

d.    Marża

  1. Koszty realizacji projektu budynku jednorodzinnego o pow. 150sqm wg simplifee.pl
  2. Porównanie wyników, wnioski.

11:40 - 11:55

Przerwa kawowa

11:55 - 12:40

Część II

  1. Simplifee.pl – projekt wielobranżowy ‘architektura’ – pięć kroków do wyceny

a.    Wybór kategorii i subkategorii dla przedmiotowej realizacji;

b.    Ocena powierzchni całkowitej, jej dobór;

c.    Specyfika realizacji – dobór wskaźników i dodatków;

d.    Wynik  (zakres usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez architekta);

e.    Publikacja – komentarze, wprowadzanie dodatkowych uwag, wniosków oraz wybór zakresu usługi;

f.     Generowanie ofert.

  1. Simplifee.pl – kalkulatory do architektury wnętrz, zagospodarowania terenu i branżowe.

a.    Architektura wnętrz – dwie drogi do osiągniecia celu;

b.    Architektura krajobrazu – projekty zagospodarowania terenu ;

c.    Branża konstrukcyjna;

d.    Branża sanitarna;

e.    Branża elektryczna

  1. Wnioski i podsumowanie

a.    Dlaczego simplifee.pl

b.    Bezpieczeństwo użytkowania

c.    Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący

Uprawniony architekt IARP oraz Norweskiego Stowarzyszenia Architektów (MNAL). Związany z ASP Gdańsk poprzez proces edukacyjny w Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich prof. Jacka Dominiczaka oraz współpracę przy projektach na styku architektury i sztuki. Od kilku lat zajmuje się problemem bilansowania dwutlenku węgla w procesach inwestycyjnych oraz kwestiami szacowania wartości prac projektowych. Twórca algorytmów dla serwisu Simplifee.pl

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl