Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Indywidualne omówienie podstaw prawnych, zasad i konieczności uzyskiwania pozwoleń na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne.
DS/0002/Std/2020

Umiejętność oceny i kwalifikacji potrzeb obiektu budowlanego w zakresie konieczności uzyskania wymaganych dla jego funkcjonowania innych niż pozwolenie na budowę zgód i decyzji.

2020-01-24

11:00 - 11:45

Część I

Rodzaje opłat za korzystanie ze środowiska, z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, składowania odpadów, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód.

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45

Część II

  • Terminy wymagane do uzyskania i rodzaje decyzji pozwalających na  korzystanie ze środowiska, z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, składowania odpadów, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód.
  • Definicje i kwalifikacja przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, przeglądu ekologicznego, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art.135poś).

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:45

Część III

Podstawa i sposób ustalenia konieczności uzyskania decyzji pozwalających korzystać ze środowiska i ich zgodność lub zależność z decyzjami o  uwarunkowaniach środowiskowych i z artykułem 20 ust. 1 p. 1c prawa budowlanego, w tym: pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, (albo dokonanie zgłoszenia), pozwolenia związane z odpadami, wodnoprawne, inne i ich związek z decyzjami o uwarunkowaniach środowiskowych.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl