Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zajęcia ceramiczne. Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych - Grupa II
PO/0002/War/2020

Poznanie różnorodności i bogactwa ornamentyki zabytków Starego Miasta Gdańska. Ćwiczenia rzeźbiarskie w glinie prowadzące do opanowania podstawowych zasad formowania, lepienia i konstrukcji płaskorzeźby.

2020-02-01

11:30 - 11:35

Rejestracja

11:35 - 14:00

Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych

Spacer uliczkami Starego Miasta Gdańska, poznawanie detali architektonicznych. Wykonanie pracy ceramicznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.
Prowadzący

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Jerzego Ostrogórskiego oraz prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Uzyskała specjalizację w pracowni Ceramiki u prof. Henryka Luli, Grafiki Warsztatowej i Tkaniny. Dyplom uzyskała w 1993 roku z Malarstwa i Grafiki. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju, jak i zagranicą, między innymi w Anglii i Niemczech. Jej prace znajdują się obecnie w kolekcjach prywatnych oraz instytucjach państwowych, na przykład w Muzeum Narodowym w Gdańsku. W swojej artystycznej działalności inspiruje się głównie naturą, tworząc zarówno tradycyjne prace malarskie, jak i asamblaże wzbogacane elementami z drewna, metalu bądź papieru.

Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku pod kierunkiem prof. E.Sitki specjalizacja-ceramika w pracowni prof. H.Luli. Autorka licznych prac na terenie Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl