Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obsługa biblioteki ARCHICAD, bibliotek i plików zewnętrznych, modelowanie kształtem- szkolenie on-line
DS/0068/Std/2019

Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykorzystania obiektów oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu.

2021-11-08 Dzień 1

12:30 - 15:30

Dzień I

Dzień I 3h:
 • wstawianie obiektów z biblioteki ARCHICAD,
 • wstawianie plików *.png (drzewa, ludzie),
 • własne proste obiekty biblioteczne (skrzydło drzwi, szafki, okna, klamka).

2021-11-09 Dzień 2

12:30 - 15:30

Dzień II

Dzień II 3h:
 • korzystanie z obiektów online (BIMobject, JUNG),
 • *.3ds, *.skp.

2021-11-12 Dzień 3

09:00 - 12:00

Dzień III

Dzień III 3h:
 • podstawowe obiekty architektoniczne (ściana, strop, słup, belka),
 • narzędzia dokumentacji (przekroje, elewacje).
 •  

2021-11-15 Dzień 4

12:30 - 15:30

Dzień IV

Dzień IV 3h:
 • zamiana dowolnych obiektów na kształt,
 • kształty a profile różnice i podobieństwa.

2021-11-16 Dzień 5

12:30 - 15:30

Dzień V

Dzień V 3h:
 • podkłady map geodezyjnych dwg i jpg,
 • modelowanie terenu, a projekt zagospodarowania terenu,
 • rzut cechowany modelowanie przeprawy przez rów,
 • wczytanie siatki danych geodezyjnych, chmury punktów.

2021-11-19 Dzień 6

09:00 - 12:00

Dzien VI

Dzień VI 3h:
 • narzędzia rysunkowe 2D: koty wysokościowe, autoteksty, automatyczne etykiety, wymiarowanie,
 • grupowanie, blokowanie elementów,
 • bilans terenu.
Zakładanym efektem końcowym ukończenia powyższego kursu ma być umiejętność wykorzystania obiektów oraz wykonania projektu zagospodarowania terenu.
 
Prowadzący

Z wykształcenia architekt (Politechnika Poznańska), Certyfikowany Europejski Projektant Budownictwa Pasywnego (certyfikat Passivhaus Instytut w Darmstadt, 2012r.). Od 8 lat właściciel firmy PASYWNY M2, projektującej głównie budynki w standardzie pasywnym, a od 2015 roku również zero- i dodatnio-energetyczne. Autor m.in. (wraz z pracownią OYSTER) pierwszego budynku pasywnego w Poznaniu z certyfikatem Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt, przedszkola ze żłobkiem w standardzie pasywnym oraz jednorodzinnych budynków w standardzie pasywnym, zero- i dodatnio-energetycznym. Od ponad dziesięciu lat aktywnie promuje wiedzę na temat budynków niskoenergetycznych poprzez edukację firm z sektora MŚP, publikacje oraz wystąpienia w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Prelegent na konferencjach dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim m.in.: Międzynarodowe Targi Poznańskie – Budma, Konferencja pt.: Od Budownictwa Pasywnego do Budownictwa Powszechnego" Poznań 2016r, 2017r, 2018r; Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego” Poznań 2013r, 2014r, 2015r, 2016r, 2017r, 2018r. Poleko System i GreenPower: Konferencja pt.: „Budownictwo Pasywne, Budownictwo Zielone” Poznań 2014r, 2015r, 2016r,2017r.

Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny zrzeszającego firmy i instytucje związane z budownictwem pasywnym. Wieloletni wykładowca na uczelniach w USA: School of Management, University of Massachusetts oraz School of Business, University of Connecticut; a także na uczelniach w Polsce: Uniwersytety Ekonomiczne w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Wyższej Szkole Bankowej. W latach 2010-2013 pracował jako Specjalista ds. Edukacji i Promocji oraz jako Specjalista ds. Projektów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Jest współautorem Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 i autorem i współautorem licznych projektów edukacyjnych i promocyjnych w dziedzinie budownictwa zrównoważonego w Wielkopolsce. Prowadził liczne szkolenia z zakresu mikro źródeł energii odnawialnej i budownictwa niskoenergetycznego dla różnorodnych grup docelowych. Współautor i redaktor licznych publikacji dotyczących budownictwa niskoenergetycznego i zrównoważonego. Prelegent i moderator konferencji tematycznych związanych z budownictwem zrównoważonym i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Posiada tytuł Master of Science of Information Sytems z School Of Business, Western New England College, a także
tytuł magistra ekonomii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl