Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu. Obszar oddziaływania obiektu.
MA/0070/Std/2019

Szkolenie stanowi kompleksowy opis tematyki związanej z analizą nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu linijki słońca - metody opisanej przez M. Twarowskiego w książce "Słońce w architekturze”.

2020-01-20

13:00 - 13:15

Rejestracja uczestników.

13:15 - 13:30

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacieniania z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu.

W pierwszej - głównej części - jako wprowadzenie do szkolenia omówione zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny astronomii, charakterystyka dni równonocy wiosennej i jesiennej a następnie budowa tradycyjnego diagramu linijki słońca.
W kolejnym punkcie spotkania przeprowadzona będzie przykładowa analiza nasłonecznienia wraz z wizualizacją przestrzenną diagramu.
Ponadto omówiony zostanie §60 WT (również w kontekście projektu nowelizacji Rozporządzenia…) , ze szczególnym uwzględnieniem problematycznych kwestii takich jak np. warunek koniunkcji równonocy, różnica między czasem słonecznym a czasem strefowym.
Następnie omówiony zostanie problem niedokładności tradycyjnego diagramu linijki słońca opartego o czas słoneczny i sposób jego poprawnego wykreślenia dla czasu strefowego.

13:30 - 15:20

Nasłonecznienie placów zabaw.

W kolejnym punkcie omówiona zostanie problematyka §40 WT, dotycząca nasłonecznienia placów zabaw.
Zostanie poruszony problem metody obiektywnego przedstawienia wyników analizy nasłonecznienia. Przeprowadzone zostanie porównanie metod opartych o programy 3D z metodą wektorową (linijką słońca). Kiedy warto dołączać analizę nasłonecznienia do projektu budowlanego.
Jako podsumowanie trzeciej części spotkania omówione zostaną główne problemy dotyczące poprawnego usytuowania projektowanych budynków ze względu na usytuowanie względem stron świata, a także pozostałych (projektowanych lub istniejących) budynków. Zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:
1. Określanie minimalnego wychylenia podłużnej osi budynku względem kierunku północy ze względu na zapewnienie normatywnego czasu nasłonecznienia mieszkań w układzie dwutraktowym (tzn. usytuowanych tylko na wschodniej lub tylko na zachodniej ścianie budynku)
2. Określenie minimalnej odległości pomiędzy budynkami. Sposoby kompensacji niedoboru czasu nasłonecznienia (poszerzanie okien, stosowanie wykuszy, okien narożnych, cofanie ostatniej kondygnacji budynków zacieniających itp.)
3. Problemy związane z obliczeniem długości czasu nasłonecznienia w przypadku balkonów (loggii) oraz dachów skośnych.

15:30 - 17:30

Obszar oddziaływania obiektu.

Ostatnia część spotkania poświęcona zostanie problemowi analizy Obszaru Oddziaływania Obiektu.  Zostaną omówione następujące zagadnienia:
1 Schemat postępowania przy wyznaczaniu OOO – m.in. sprawdzenie przeznaczenia sąsiednich działek w MPZP lub decyzji WZ, a także określenie charakterystycznych parametrów hipotetycznej zabudowy na działkach sąsiednich.
2. Główne problemy związane z prawidłowym wyznaczeniem sąsiednich działek, które znajdują się w zasięgu oddziaływania od projektowanego budynku.
3. Próba oszacowania realnej skali oddziaływania na działkę sąsiednią w zależności od układu funkcjonalnego oraz charakteru elewacji budynku projektowanego.
4. Graficzne sposoby przedstawienia oddziaływania ze względu na parametr nasłonecznienia i przesłaniania.
Prowadzący
Miejsce
Pawilon Zodiak z tyłu Domów Centrum, sala na poziomie -1
Pasaż S. Wiecheckiego "Wiecha" 4
Warszawa
Cel
Kompleksowe omówienie problematyki związanej z analizą nasłonecznienia rozumianą zgodnie z §60 WT w oparciu o tradycyjną metodę linijki słońca. Zasady sporządzania analizy nasłonecznienia oraz obiektywnego graficznego przedstawienia jej wyników. Omówienie i interpretacja przepisu §60 WT w jego dotychczasowym brzmieniu a także w kontekście planowanej zmiany Rozporządzenia…. Problem niedokładności pomiaru tradycyjnego diagramu linijki słońca oraz sposób jego poprawnego wykreślenia. Przykładowa analiza nasłonecznienia wraz z jej przestrzenną wizualizacją. Omówienie problemów związanych z wyznaczeniem Obszaru Oddziaływania Obiektu.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!