Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka w architekturze
PK/0003/Std/2020

Podstawowe wymagania oraz ogólne zasady projektowania budynków pod względem akustycznym, wynikające z polskich przepisów prawnych, dyrektywy UE, norm PN oraz PN EN.
Przykłady "z życia" oraz przegląd narzędzi wspomagających proces projektowania w zakresie akustyki budowlanej.

2020-02-04

11:45 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 13:30

Wprowadzenie w akustykę budowlaną

1. Rola akustyki w obiektach budowlanych
2. Wymagania akustyczne w procesie projektowania
3. Podstawowe definicje oraz określenia z zakresu akustyki budowlanej, w odniesieniu do norm akustycznych przeznaczonych do obligatoryjnego stosowania

13:30 - 13:45

Przerwa kawowa

13:45 - 14:00

Prezentacja firmy Tarkett Polska

14:00 - 15:30

Projektowanie obiektów budowlanych pod względem akustycznym

4. Ogólne zasady projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań w zakresie:
a) ochrony środowiska zewnętrznego przed hałasem emitowanym przez projektowany budynek
b) ochrony projektowanego budynku przed hałasem:
• zewnętrznym, przenikającym do poszczególnych pomieszczeń spoza budynku
• wewnętrznym, pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku
• wewnętrznym tzw. bytowym, emitowanym drogą powietrzną oraz materiałową, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub innych pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych
• wewnętrznym pogłosowym
c) ochrony budynku przed drganiami

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 16:45

Akustyka budowlana w praktyce

5. Praktyczne przykłady podstawowych zagadnień akustycznych, występujących w procesie projektowania budowlanego – studium przypadków
6. Przegląd narzędzi wspomagających proces projektowania w zakresie akustyki budowlanej
7. Pytania i odpowiedzi
Prowadzący

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Specjalność – wibroakustyka maszyn i urządzeń
Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego – oddział w Rzeszowie
Od 1990 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Inżynierskie VIBA
Przedmiotem działalności Biura Inżynierskiego VIBA jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie szeroko pojętej akustyki architektoniczno-budowlanej oraz wibroakustyki przemysłowej i środowiskowej.

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl

Sponsorzy