Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część II
SL/0004/Std/2020

Podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Drogi pożarowe. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Urządzenia przeciwpożarowe. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2020-02-06

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:30

Ochrona przeciwpożarowa – wybrane zagadnienia

1.   Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej
w obiektach budowlanych.
2.   Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
3.   Urządzenia przeciwpożarowe – warunki stosowania.
4.   Drogi pożarowe - wybrane zagadnienia.
5.   Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - wybrane zagadnienia.
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Ochrona przeciwpożarowa – wybrane zagadnienia c.d.

Pytania i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl