Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Badanie zabytków (więźby historyczne )
WM/0005/Std/2020

Rozpoznanie , badania i konserwacja zabytkowych drewnianych więźb dachowych- tendencje europejskie , zagadnienia praktyczne (typologia konstrukcji , badania stanu zachowania , wartości zabytkowe, informacje naukowe zawarte w konstrukcji i w jej materiale, wnioski konserwatorskie, przykłady realizacji prac remontowych)

2020-02-11

14:00 - 14:15

Rejestracja

14:15 - 15:30

Rozpoznanie , badania i konserwacja - merytoryka

Rozpoznanie , badania i konserwacja zabytkowych  drewnianych więźb dachowych- tendencje europejskie, zagadnienia praktyczne-typologia konstrukcji, badania stanu zachowania, wartości zabytkowe, informacje naukowe zawarte w konstrukcji  i w jej materiale, wnioski konserwatorskie, przykłady realizacji prac remontowych 

15:30 - 15:45

Przerwa

15:45 - 16:30

przykłady realizacji prac remontowych , wnioski konserwatorskie

16:30 - 17:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP
1 Maja 13 VIII piętro sala 804
10-117 Olsztyn
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

697 886 051
wm@iarp.pl

Organizatorzy

organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl