Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczna organizacja i prowadzenie procesu budowlanego.
DS/0009/Std/2020

Znajomość wymagań prawnych dotyczących odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracujących na budowie oraz poznanie sposobu identyfikacji prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na budowach i właściwego ich planowania.

2020-02-24

11:00 - 11:45

Część I

1. Stan wypadkowości na dolnośląskich budowach.
2. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz osób kierujących pracą za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracujących.
  • Odpowiedzialność karna
  • Odpowiedzialność zawodowa
  • Odpowiedzialność wykroczeniowa
  • Odpowiedzialność cywilna

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00

Część II

Organizacja i prowadzenie robót szczególnie niebezpiecznych na budowie.
  • Definicje robót szczególnie niebezpiecznych
  • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót
  • Obowiązki osób nadzoru 
Przykłady zaistniałych wypadków przy pracy na budowach.
 

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:00

Część III

Wymagania w zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Wymagania prawne
  • Zakres opracowania
Prowadzący

Wieloletni wykładowca w ośrodku szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz na uczelniach wyższych w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl