Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
PO/0007/Konf/2013

Poszerzanie i zwiększanie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach dotyczących projektowania różnego typu obiektów medycznych.

2013-11-13

11:45 - 12:10

Rejestracja.

Rejestracja uczestników.

12:10 - 13:00

Układ przestrzenno funkcjonalny szpitala ogólnego.

13:00 - 13:15

Sanitec Koło i Keramag. Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

13:15 - 13:45

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w obiektach medycznych.

13:45 - 14:00

Przerwa kawowa.

Zapraszamy na kawę i poczęstunek.

14:00 - 14:30

Innowacyjne rozwiązania pokrycia ścian dedykowane dla ośrodków medycznych – tapety kontraktowe.

14:30 - 14:45

Tanie i funkcjonalne sufity i okładziny akustyczne z wełny mineralnej.

14:45 - 15:45

Wymagania higieniczne i zdrowotne wynikające z aktualnych przepisów dla obiektów medycznych.

15:45 - 16:00

Podsumowanie konferencji, dyskusja.

Prowadzący
Architekt Andrzej Kohnke studia ukończył w 1963 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów podjął prace na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Zakładzie Projektowania Obiektów Służby Zdrowia kierowanym przez prof. Stefana Porębowicza. Była to jedyna taka placówka naukowa na wyższych uczelniach w Polsce. W 1967 odbył staż w biurze projektowym Gustawa Brich-Lindgrena w Sztokholmie gdzie projektował szpital wojskowy na 500 łóżek dla Bejrutu. W okresie 1969-70 odbył staż w Miejskim Biurze Projektowym w Łodzi projektują w pracowni architektonicznej Janusza Wyżnikiewicza. W tym czasie pracował przy projekcie Szpitala MSW w Łodzi i szpitala urazowego na 500 łóżek w Łodzi. W 1972 roku uzyskał doktorat na Politechnice Gdańskiej za pracę pt. „Kształtowanie pokoi łóżkowych w szpitalach ogólnych”. W 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury za pracę pt „Zasady programowania, planowania i projektowania szpitali na tle specyficznych potrzeb regionu gdańskiego. Od 1971 kieruje Zakładem Projektowania Obiektów Służby Zdrowia na Politechnice Gdańskiej. Od 1979 zatrudniony był na stanowisku docenta, a od 1993 na stanowisku profesora Politechniki Gdańskiej. Od 1983 kieruje utworzoną przez siebie Katedrą Architektury Służby Zdrowia. Katedrą tą kierował do 2009 roku, to jest do czasu przejścia na emeryturę. W 1983 roku założył w ramach Zespołu Autorskich Pracowni Architektonicznych – Spółdzielni Pracy Twórczej w Gdańsku – własną pracownię autorską. Jest autorem wielu obiektów szpitalnych. Wyróżniają się obiekty znaczące w regionie jak Akademia Medyczna w Gdańsku i Akademia Medyczna w Szczecinie. W swoim dorobku projektowym poza obiektami służby zdrowia ma 6 kościołów, obiekty hotelowe, budynki usług turystycznych, budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne. Jest laureatem wielu konkursów architektonicznych - międzynarodowych i krajowych. Jest też laureatem wielu nagród resortowych Ministra Infrastruktury, Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, nagród Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu. Jest członkiem Honorowej Rady Architektury przy Prezydencie Miasta Sopotu. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów i SARP – Oddział Wybrzeże.
W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej i otrzymała tytuł mgr inż. inżynierii sanitarnej. Pracowała w wykonawstwie oraz w biurze projektów i nabyła uprawnienia budowlane oraz projektowe. Od 15 lat pracuje w inspekcji sanitarnej w nadzorze zapobiegawczym. Jest rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych w zakresie bez ograniczeń tzn. w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i obiektów służby zdrowia. Posiada bogate doświadczenie zawodowe między innymi w zakresie współpracy z projektantami przy rozwiązywaniu problemów podczas uzgadniania projektów budowlanych oraz uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowani obiektów, w których wykonywana będzie działalność lecznicza.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Organizatorzy
  • Współorganizator: EduArch Projekt
Sponsorzy