Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami
WP/0035/War/2019

Usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć z obszaru negocjacji.

Przygotowanie etapów w procesie negocjacji.

Poznanie technik negocjacyjnych i różnych stylów negocjacyjnych.

Opracowanie skutecznej strategii negocjacji i wyznaczenie własnego stylu negocjowania.

2020-02-19

11:00 - 11:15

Rejestracja uczestników

11:15 - 12:45

Czym są negocjacje – pojęcia, definicje, zagadnienia.

• Skuteczne przygotowanie się do negocjacji.
• Arkusz przygotowania do negocjacji,
• BATNA, czyli siła negocjacji,
• Cele negocjacji biznesowych,
• Opracowanie kolejności etapów negocjacji.

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:30

Techniki negocjacyjne – wybrane przykłady.

• Próbny balon,
• Wilk w owczej skórze (Metoda inspektora Colombo),
• Szokująca oferta,
• Pozorne ustępstwa,
• Dobry i zły policjant,
• Dokręcanie śruby,
• Niepełne pełnomocnictwo,
• Skubanie.

14:30 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 16:15

Strategie negocjacji.

• Uległość,
• Akomodacja,
• Kompromis – negocjacje pozycyjne,
• Rywalizacja,
• Współpraca – negocjacje rzeczowe.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Rozpoznanie siebie - własny styl negocjowania.

• Określanie indywidualnego stylu,
• Określanie mocnych i słabych stron negocjatora,
• Trudne emocje w procesie negocjacji.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Warsztaty