Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Trening asertywności dla architektów, czyli jak się kulturalnie bronić przed presją i manipulacją Inwestorów i Klientów
WP/0023/War/2017

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.

Kształtowanie relacji zawodowych i eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych.

Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów, skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania.

Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej - zasady, modele i techniki.

2020-02-20

11:00 - 11:15

Rejestracja uczestników

11:15 - 13:15

Komunikacja asertywna - część I

  • Podstawowe prawa rządzące  procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z klientami i współpracownikami oraz przełożonymi.
  • Mowa jest srebrem, a słuchanie złotem - umiejętność zadawania pytań kluczowym elementem w procesie dotarcia do rzeczywistych potrzeb rozmówców (klient, współpracownik, przełożony), praktyczne zastosowanie aktywnego słuchania i parafrazy.
  • Panowanie nad emocjami w relacjach z klientami i inwestorami.

13:15 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 15:30

Komunikacja asertywna - część II

 
  • Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
  • Warunki asertywności – zachowania niewerbalne, słowa klucze, itp.
  • Komunikat TY a komunikat JA, co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji biznesowej.

15:30 - 16:00

Przerwa na posiłek

16:00 - 18:00

Komunikacja asertywna - część III

  • Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
  • Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji
  • Wzorcowe maile – sztuka korespondencji mailowej.

18:00 - 18:15

Przerwa kawowa

18:15 - 19:00

Przykłady zachowań i dyskusja

Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl