Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Trening asertywności dla architektów, czyli jak się kulturalnie bronić przed presją i manipulacją Inwestorów i Klientów
WP/0023/War/2017

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej asertywności i doskonalenie umiejętności stosowania technik asertywnych.

Kształtowanie relacji zawodowych i eliminowanie sytuacji stresujących i emocjonalnych.

Umiejętność rozróżnienia zachowań i komunikatów, skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania.

Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/nieantagonizującej - zasady, modele i techniki.

2020-02-20

11:00 - 11:15

Rejestracja uczestników

11:15 - 13:15

Komunikacja asertywna - część I

  • Podstawowe prawa rządzące  procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z klientami i współpracownikami oraz przełożonymi.
  • Mowa jest srebrem, a słuchanie złotem - umiejętność zadawania pytań kluczowym elementem w procesie dotarcia do rzeczywistych potrzeb rozmówców (klient, współpracownik, przełożony), praktyczne zastosowanie aktywnego słuchania i parafrazy.
  • Panowanie nad emocjami w relacjach z klientami i inwestorami.

13:15 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 15:30

Komunikacja asertywna - część II

 
  • Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
  • Warunki asertywności – zachowania niewerbalne, słowa klucze, itp.
  • Komunikat TY a komunikat JA, co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji biznesowej.

15:30 - 16:00

Przerwa na posiłek

16:00 - 18:00

Komunikacja asertywna - część III

  • Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
  • Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji
  • Wzorcowe maile – sztuka korespondencji mailowej.

18:00 - 18:15

Przerwa kawowa

18:15 - 19:00

Przykłady zachowań i dyskusja

Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne