Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność architekta w zakresie prowadzonej działalności projektowej
MP/0010/Std/2020

1. Odpowiedzialność cywilna projektanta
2. Odpowiedzialność przedsiębiorcy ( biura projektowego )
3. Warunki zawieranych kontraktów z inwestorami - zabezpieczenia należytego wykonania

2020-02-24

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Odpowiedzialność cywilna projektanta

18:00 - 18:30

Odpowiedzialność przedsiębiorcy (biura projektowego)

18:30 - 19:00

Warunki zawieranych kontraktów z inwestorami - zabezpieczenia należytego wykonania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl