Odpowiedzialność architekta w zakresie prowadzonej działalności projektowej
MP/0010/Std/2020

Odpowiedzialność architekta w zakresie prowadzonej działalności projektowej

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Odpowiedzialność cywilna projektanta

18:00 - 18:30

Odpowiedzialność przedsiębiorcy (biura projektowego)

18:30 - 19:00

Warunki zawieranych kontraktów z inwestorami - zabezpieczenia należytego wykonania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Cel
Odpowiedzialność architekta w zakresie prowadzonej działalności projektowej
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!