Szkolenie panelowe: 1. "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów", 2. "Drogi pożarowe-wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych", 3. "Wymagania w zakresie"
PO/0011/Std/2020

Panel 1: "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów" - Zweryfikujemy, na ile ważną umiejętnością jest rozpoznawanie kierunku kluczowych zainteresowań klienta. Zapoznamy się z metodami określania potrzeb, jakie klient chce zrealizować za pomocą danej inwestycji. Z kolei potrzeby wynikają z wartości uświadomionych (mniej lub więcej) w toku zbierania doświadczeń przez każdą z osób. Zarówno rozwijanie firmy, jak i realizacji inwestycji, projektowanie wnętrza, czy określenie funkcji planowych w budynku jest powiązane w znacznym stopniu z procesem rozumienia tego, co ważne dla interesariuszy danego życia, czy danej inwestycji. Sprawne, konwersacyjne wartości, więc istotną kompetencją każdego menadżera projektu czy architekta zarówno w etapie zbierania wymagań jak negocjowania wynagrodzenia.Podczas ćwiczeń i wykładu doświadczymy metod określania kluczowych wartości.

Panel 2: "Drogi pożarowe - wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych" - Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących dróg pożarowych oraz możliwości stosowania rozwiązań zamiennych.

Panel 3: "Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru" - Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

2020-02-29

09:15 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 11:00

Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów

Konwersacyjne określanie wartości i potrzeb. Pytania poszerzające i pogłębiające. Praktyczny trening poznanych umiejętności. Praca z indywidualnym planem działania.

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 12:50

Drogi pożarowe - wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych

12:50 - 13:10

Przerwa kawowa

13:10 - 14:40

Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagania i lokalizowanie hudrantów zewnętrznych. Określenie pojemności przeciwpożarowych zbiorników wodnych. Lokalizowanie i projektowanie stanowisk czerpania wody. Wymagania w zakresie sieci wodociągowych.
Prowadzący
Psycholog biznesu, w końcu lat dziewięćdziesiątych zdobywał doświadczenie handlowe i zarządcze w firmach sektora finansowego Futura/Masterlease. Posiada 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rozwojowych i ponad 20 letnie w prowadzeniu doradztwa HR, treningów biznesowych oraz coachingu do ról CEO włącznie.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie (2008 rok). Funkcjonariusz pionu kontrolno - rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku od 2009 roku. Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku od 2012 roku, od 2019 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2014 roku.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Cel
Panel 1: "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów" - Uczestnicy poznają wiedzę z zakresu zaawansowanych metod komunikowania się z klientem prowadzącym inwestycję diagnozowania potrzeb oraz poćwiczą praktycznie konwersacyjne określenie kluczowych potrzeb klientów prowadzących inwestycje. Panel 2: "Drogi pożarowe-wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych" - Znajomość wymagań dotyczących projektowania dróg pożarowych – określanie konieczności stosowania drogi pożarowej w pełnym zakresie, doprowadzanie drogi pożarowej i utwardzonych dojść dla ekip ratowniczych przy budynku. Znajomość możliwości stosowania rozwiązań zamiennych. Panel 3: "Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru" - Znajomość wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru-określanie ilości wymaganych hydrantów, pojemności zbiorników przeciwpożarowych, projektowanie i usytuowanie stanowisk do czerpania wody.
Sponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!