Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie panelowe: 1. "Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów", 2. "Drogi pożarowe-wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych", 3. "Wymagania w zakresie"
PO/0011/Std/2020

2020-02-29

09:15 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 11:00

Zacznij od powodu/celu, czyli konwersacyjne diagnozowanie potrzeb klientów

Konwersacyjne określanie wartości i potrzeb. Pytania poszerzające i pogłębiające. Praktyczny trening poznanych umiejętności. Praca z indywidualnym planem działania.

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 12:50

Drogi pożarowe - wymagania projektowe, przykłady rozwiązań zamiennych

12:50 - 13:10

Przerwa kawowa

13:10 - 14:40

Wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagania i lokalizowanie hudrantów zewnętrznych. Określenie pojemności przeciwpożarowych zbiorników wodnych. Lokalizowanie i projektowanie stanowisk czerpania wody. Wymagania w zakresie sieci wodociągowych.
Prowadzący

Psycholog biznesu, w końcu lat dziewięćdziesiątych zdobywał doświadczenie handlowe i zarządcze w firmach sektora finansowego Futura/Masterlease. Posiada 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rozwojowych i ponad 20 letnie w prowadzeniu doradztwa HR, treningów biznesowych oraz coachingu do ról CEO włącznie.

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa w Warszawie (2008 rok). Funkcjonariusz pionu kontrolno - rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku od 2009 roku. Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku od 2012 roku, od 2019 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno - rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2014 roku.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy