Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie wentylacji oraz urządzeń przeciwpożarowych -szkolenie odwołane
DS/0013/Std/2020

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami projektowania urządzeń przeciwpożarowych, sposobów zabezpieczania klatek schodowych, aranżacji pomieszczeń wyposażonych w wentylację pożarową.

2020-04-01

00:00 - 00:40

Część I

Wstęp do projektowania urządzeń przeciwpożarowych, wytyczne prawne, przykłady projektowe

00:40 - 01:20

Część II

Sposoby oddymiania klatek schodowych i ich wpływ na architekturę oraz aranżację obiektu.

01:20 - 01:40

Przerwa kawowa

01:40 - 02:20

Część III

Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymieniem. O czym należy pamiętać przy zmianie aranżacji pomieszczeń wyposażonych w wentylację pożarową.

02:20 - 02:45

Część IV

Nowoczesne rozwiązania BIM usprawniające pracę architektów i projektantów.

02:45 - 03:00

Część V

Strefa indywidualnych konsultacji – porady w zakresie wentylacji pożarowej i ochrony budynków.
 
Prowadzący

mgr inż. arch. Mariusz Sobczak członek DSOIA RP, doktorant Politechniki Wrocławskiej wydziału Architektury i Budownictwa, autor lub współautor opracowań w zakresie symulacji numerycznych, CFD, członek SITP

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (kierunek: Inżynieria
środowiska).

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: energetyka, specjalność: ciepłownictwo, ogrzewnictwo
i klimatyzacja).

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl