Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Istotne przepisy prawa z dziedziny budownictwa wydane w latach 2018-2019
ZP/0014/Std/2020

Prezentacja w formie audiowizualnej oraz dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników w trakcie omawianej problematyki.

2020-02-28

12:45 - 13:00

Rejestracja

13:00 - 14:00

Istotne przepisy prawa – przedstawienie tematu

14:00 - 14:20

Przerwa kawowa

14:20 - 15:20

Przedstawienie tematu, pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Hotel Radisson, sala Norwid I piętro
Pl. Rodła 10
70-419 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl