Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Stosowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, w szczególności w projekcie budowlanym.
SL/0015/Std/2020

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne istotne akty prawne. Przeznaczenie terenów – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje WZ. Planowanie przestrzenne w praktyce – zasady odczytywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i interpretacja ich zapisów na praktycznych przykładach i orzeczeniach.

2020-02-25

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład – część 1

-     Wprowadzenie - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inne istotne akty prawne.
-     Przeznaczenie terenów – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje WZ.
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

-     Planowanie przestrzenne w praktyce. Przykłady właściwych i niewłaściwych interpretacji w aspekcie zgodności projektu z ustaleniami planu.

Pytania i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy
Śląska 11/13
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl