Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie specjalistyczne z akustyki budowlanej szkolenie odwołane
DS/0016/Std/2020

Szkolenie obejmuje wprowadzenie do podstaw Akustyki Budowlanej. Zostaną omówione rodzaje hałasu i drogi jego rozchodzenia się w typowych budynkach oraz podstawowe techniczne środki ograniczenia hałasu ze względu na dopuszczalne wartości w świetle przepisów formalnych.

2020-04-07

11:00 - 12:00

Część I

Przypomnienie podstawowych zagadnień akustycznych .
a) Fala akustyczna i jej właściwości
b) Podstawowe parametry i miary opisujace zjawiska akustyczne

12:00 - 13:00

Część II

 1. Generowanie hałasu w budynkach, drogi rozchodzenia się hałasu, hałas od instalacji technicznych (1h)
  1. hałas powietrzny, uderzeniowy
  2. drogi rozchodzenia się hałasu
  3. pomiar hałasu w pomieszczeniach

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:45

Część III

 1. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych i elementów budowlanych (np. okien, drzwi), właściwości przegród oraz  wskaźniki (1.5h)
  1. przegroda pojedyncza i podwójna oraz wieloelementowa: definicja R, przykłady
  2. wskaźniki: wartość laboratoryjna, przybliżona, projektowa
  3. wprowadzenie do przenoszenia bocznego

14:45 - 15:15

Część IV

 1. Wymagania normowe dot. dopuszczalnych poziomów hałasu oraz izolacyjności akustycznej
  1. dokumenty normatywne
  2. izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
Prowadzący

od 07.2000 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Akustyki i Multimediów, Wrocław

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu elektroakustyki, projektowanie akustyki wnętrz i systemów elektroakustycznych; kierownik przedmiotów Systemy Elektroakustyczne, Projekt Zespołowy,
członek zespołu doradczego oceniającego dokumentacje projektowe i inwestycje prowadzone przez PWr; wykonywanie pomiarów akustycznych (badanie parametrów akustyki wnętrza, systemów elektroakustycznych), współpracownik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w zakresie Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

od 05.2004 Pracownia Akustyczna Piotr Kozłowski, Wrocław

Prowadzenie autorskiej pracowni zajmującej się projektowaniem i nadzorowaniem w zakresie akustyki i technologii widowiskowej. Piotr Z. Kozłowski ma na koncie ponad 320 projektów w tym ponad 100 dużych projektów dla obiektów takich jak: filharmonie, opery, teatry, sale koncertowe, studia nagrań, uczelnie, obiekty użyteczności publicznej. Projekty te dotyczyły: elektroakustyki, systemów inspicjenta, akustyki wnętrza, akustyki budowlanej, technologii estradowej. W przypadku wielu z tych tematów Piotr Z. Kozłowski był kierownikiem większego zespołu projektowego, który zajmował się również takimi zagadnieniami jak technologia sceniczna, mechanika sceniczna czy oświetlenie estradowe.

W portfolio Pracowni Akustycznej Kozłowski znajdują takie obiekty, jak: Opera na Zamku w Szczecinie; nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach; Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Poznaniu czy Katowicach, a także Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Opera Wrocławska, Filharmonia Częstochowska, Szkoła Muzyczna I+II stopnia we Wrocławiu i w Katowicach, Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim i wiele innych.


Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl