Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie inwestycji do pozwolenia na użytkowanie oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
DS/0017/Std/2020

Znajomość procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków spoczywających na projektancie.

2020-03-23

11:00 - 13:00

Część I

  1. Podstawowe obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków na etapie przygotowywania dokumentacji do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  2. Dokumentacja wymagana na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie – omówienie wniosku oraz wymaganych załączników.
  3. Zmiany o charakterze nieistotnym.

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:15

Część II

  1. Zmiany o charakterze istotnym – obowiązek zmiany pozwolenia na budowę oraz konsekwencje prawne istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
  2. Procedura odbiorowa, w tym obowiązkowa kontrola.

14:15 - 15:15

Część III

  1. Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej.
  2. Ryzyka dla projektanta na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
  3. Postępowanie z odpowiedzialności zawodowej a postępowanie dyscyplinarne – przebieg, odrębności.
  4. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego.

15:15 - 15:40

Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Prowadzący

radca prawny, partner w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp. p.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik organów: nadzoru budowlanego. Od ponad 15 lat doradza w ramach kancelarii prawnej uczestnikom procesu inwestycyjnego, w szczególności inwestorom i projektantom.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Od 2023 r. Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.


Miejsce
Dolnośląka Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl