Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dachy i fasady XXI wieku
MP/0038/Std/2013

Zaznajomienie z najnowszymi wybranymi technologiami zewnętrznych przegród budowlanych.

2013-11-20

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników szkolenia

Rejestracja uczestników szkolenia

12:00 - 12:40

Wentylacja dachów i fasad

Wykład obejmuje podstawowe zasady wentylowania dachów i fasad. Prezentuje sposób określania wielkości przestrzeni wentylacyjnych w dachach płaskich i pochyłych według normy DIN 4108-3 wraz z przykładami konkretnych rozwiązań. Określa sposoby budowy szczelin wentylacyjnych oraz wlotów i wylotów wentylacyjnych. Wskazuje na częste błędy w projektowaniu dachów i fasad.

12:40 - 13:10

Kontrola słoneczna i ochrona cieplna przegród szklanych w świetle nowych przepisów (na bazie produktów grupy AGC)

13:10 - 13:40

Jak zaprojektować wejście z drzwiami automatycznymi w zgodzie z nowymi normami

W wykładzie zostaną przedstawione wymogi, jak zaprojektować wejście, z rozwinięciem na temat detali normy 16005, dla wszystkich typów drzwi automatycznych.

13:40 - 14:10

Dachy zielone jako piąta elewacja (i nie tylko)

14:10 - 14:25

Przerwa kawowa

Zapraszamy na kawę, zimne napoje i coś słodkiego

14:25 - 15:00

Dachy o niskich kątach nachylenia

Wykładowca przedstawia podział dachów w zależności od kąta nachylenia. Pokazuje podstawowe problemy dotyczące dachów nisko nachylonych (5 - 15 ) oraz kryteria doboru kąta nachylenia połaci. Udowadnia, że dachy nisko nachylone są droższe od tradycyjnie spadzistych (30 - 45 ).

15:00 - 15:30

Najczęstsze błędy w projektowaniu dachu

Wykładowca omawia błędy popełniane przy projektowaniu i wykonawstwie dachów płaskich, tarasów i dachów pochyłych.

15:30 - 15:45

Indywidualne konsultacje

Możliwość dyskusji i indywidualnych konsultacji z wykładowcami
Prowadzący
Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Większość jego działalności zawodowej związana jest z budownictwem. Od początku lat 90. jego specjalnością jest technika dachowa. Prowadził firmy remontowo-budowlane i handlowo-konsultacyjne. Pracował dla wielu producentów materiałów pokryciowych. Jest autorem książki „Wentylacja dachów i stropodachów” oraz wielu publikacji w prasie branżowej (Izolacje, Materiały Budowlane).
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Organizatorzy
  • Współorganizator: EduArch Projekt
Sponsorzy