Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie uniwersalne i dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
MP/0021/Std/2020

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z nowymi przepisami prawa, standardami dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, pogłębienie wiedzy nt. zasad projektowania uniwersalnego

2020-03-23

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Projektowanie uniwersalne i dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  • Omówienie ustawy z dnia19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Przedstawienie zasad projektowania uniwersalnego
  • Omówienie najważniejszych dostosowań dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzroku oraz słuchu,
  • Warsztat doświadczania niepełnosprawności
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl