Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

[ANULOWANE] Architekt w roli menedżera. Zarządzanie i współpraca w zespole
WP/0009/War/2020

Usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć z obszaru budowania, formowania i pracy oraz współpracy zespołu.

Poznanie metod pracy zespołowej i korzyści wynikających ze współpracy zespołowej.

Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem.

Poznanie metod skutecznego delegowania zadań i ich egzekwowania.

Doskonalenie umiejętności motywowania i współdziałania oraz komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.

2020-03-19

11:00 - 11:15

Rejestracja uczestników

11:15 - 12:45

Czym jest zespół?

 • Dynamika zespołu,
 • Fazy rozwoju zespołu.

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:30

Efektywność zespołu.

 • Wspólna wizja, wartości i cele,
 • Role w zespole i rodzaje zachowań w zespole,
 • Co decyduje o sukcesie zespołu,
 • Relacje między członkami zespołu.

14:30 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 16:15

Odpowiedzialność za wynik. Zasady współpracy w zespole.

 • Planowanie i organizacja pracy zespołu,
 • Umiejętne delegowanie zadań,
 • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników,
 • Bariery efektywnej współpracy.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Lider z autorytetem.

 • Naturalne predyspozycje,
 • Rola lidera w zespole,
 • Zachowania i postawy wspierające współpracę w zespole,
 • Jak pracować nad pozycją w zespole - techniki.
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Warsztaty