Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

[ANULOWANE] Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
WP/0010/War/2020

Poznanie oraz usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety.

Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania.

Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów oraz radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu.

Doskonalenie umiejętności realizowania wyznaczonych celów.

Powiązanie celów indywidualnych, operacyjnych z nadrzędnymi celami strategicznymi.

2020-03-20

11:00 - 11:15

Rejestracja uczestników

11:15 - 13:15

Planowanie pracy oraz wyznaczanie celów - część I

  • Modele planowania pracy własnej,
  • Cele strategiczne, cele operacyjne, pośrednie i szczegółowe,
  • Techniki planowania,  zasada SMART, siatka celów, matryca celów i inne,

13:15 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 15:30

Planowanie pracy oraz wyznaczanie celów - część II

  • Wskaźniki – miary realizacji celu.
  • Efektywne korzystanie z mobilnych rozwiązań, przypominaczy, kalendarzy, itp.
  • Kryteria wyboru priorytetów - Matryca Eisenhowera,

15:30 - 15:45

Przerwa na posiłek

15:45 - 17:45

Planowanie pracy oraz wyznaczanie celów - część III

  • Model KOZ - Kluczowe obszary zadań,
  • Zasada PARETO,
  • Zasada 60/40,
  • Rozliczenie celów, jako przejaw samodyscypliny.

17:45 - 18:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne