Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

JA - Architekt w świecie zmian (warsztaty online)
WP/0012/War/2020

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej osobistego podejścia do procesu zmian.

Zapoznanie się z technikami i zasadami wspierającymi wprowadzanie zmian w życie zawodowe i osobiste.

Poznanie powodów oporu wynikającego z wprowadzania zmian.

2020-04-24

14:00 - 15:30

Blok merytoryczny - część I

Główne przyczyny wprowadzania zmian w biznesie, również w zawodzie i pracy Architekta.

Dlaczego zmiany w zawodzie Architekta są konieczne?
- plusy i minusy wprowadzania zmian
- stereotypy dotyczące zmian 

15:30 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 17:00

Blok merytoryczny - część II

„Ja” Architekt w zmianie:
- jak radzę sobie w sytuacji zmiany
- zrozumienie własnego nastawienia w sytuacji zmiany
- jak radzić sobie z własnymi emocjami w procesie zmian.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty