Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

JA - Architekt w świecie zmian (warsztaty online)
WP/0012/War/2020

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej osobistego podejścia do procesu zmian.

Zapoznanie się z technikami i zasadami wspierającymi wprowadzanie zmian w życie zawodowe i osobiste.

Poznanie powodów oporu wynikającego z wprowadzania zmian.

2020-04-24

14:00 - 15:30

Blok merytoryczny - część I

Główne przyczyny wprowadzania zmian w biznesie, również w zawodzie i pracy Architekta.

Dlaczego zmiany w zawodzie Architekta są konieczne?
- plusy i minusy wprowadzania zmian
- stereotypy dotyczące zmian 

15:30 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 17:00

Blok merytoryczny - część II

„Ja” Architekt w zmianie:
- jak radzę sobie w sytuacji zmiany
- zrozumienie własnego nastawienia w sytuacji zmiany
- jak radzić sobie z własnymi emocjami w procesie zmian.
Prowadzący

Od 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1100 dni.
Jest praktykiem sprzedaży V Generacji, budowania długofalowych relacji w biznesie, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów. Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Wspiera rozwój liderów, ich zespołów oraz organizacji.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu strategii biznesowych, przygotowywaniu i uczestniczeniu w negocjacjach oraz wdrażaniu zmian w organizacjach.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.
Od 2008 roku jest właścicielem Metis Coaching Mentoring Szkolenia.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty