Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

JA - Architekt w świecie zmian (warsztaty online)
WP/0012/War/2020

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej osobistego podejścia do procesu zmian.

Zapoznanie się z technikami i zasadami wspierającymi wprowadzanie zmian w życie zawodowe i osobiste.

Poznanie powodów oporu wynikającego z wprowadzania zmian.

2020-04-24

14:00 - 15:30

Blok merytoryczny - część I

Główne przyczyny wprowadzania zmian w biznesie, również w zawodzie i pracy Architekta.

Dlaczego zmiany w zawodzie Architekta są konieczne?
- plusy i minusy wprowadzania zmian
- stereotypy dotyczące zmian 

15:30 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 17:00

Blok merytoryczny - część II

„Ja” Architekt w zmianie:
- jak radzę sobie w sytuacji zmiany
- zrozumienie własnego nastawienia w sytuacji zmiany
- jak radzić sobie z własnymi emocjami w procesie zmian.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl