Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
WP/0039/Std/2013

Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2013-04-10

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 17:00

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa

1. Zagadnienia ogólne.
2. Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe architektów.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia.

17:00 - 17:30

Przerwa na posiłek

17:30 - 19:15

Relacje: Inwestor/Zamawiający - Architekt

1. Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów
2. Dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej. 
3. Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP.
4. Przykłady szkód. 

19:15 - 19:30

Przerwa na kawę

19:30 - 20:00

Dyskusja, pytania

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Organizatorzy
  • Główny organizator: Wielkopolska OIA RP