Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Efektywna komunikacja online w relacjach z Inwestorami i Klientami (warsztaty online)
WP/0015/War/2020

Doskonalenie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań zawodowych online.

Świadome budowanie relacji z Inwestorami i Klientami w kontaktach telefonicznych.

Poznanie modeli skutecznej komunikacji (wideokonferencje, praca online, rozmowy telefoniczne, emaile), czyli co mówić, a czego unikać, by dobrze rozumieć i być zrozumianym.

Rola komunikacji mailowej w relacjach zawodowych z Inwestorami i Klientami.

2020-05-21

16:00 - 17:30

Rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach zawodowych - część I

• Efektywna autoprezentacja podczas spotkania online/ videokonferencji/ itp., czyli „jak cię widzą, tak o tobie myślą i tak cię traktują…”
• Przykłady rozmów telefonicznych – cele, etapy, zwroty grzecznościowe, • Style komunikowania się z innymi, dopasowanie własnego stylu komunikowania się do stylu i typu rozmówcy,

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach zawodowych - część II

• Wzorcowe maile – sztuka korespondencji mailowej, zasady/ standardy/ błędy.
• Dbanie o jasność przekazu – co wzmacnia porozumiewanie się, a co osłabia?
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty