Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności projektowej w budownictwie.
MP/0023/Std/2020

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu prawa autorskiego w działalności projektowej w budownictwie

2020-05-25

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności projektowej w budownictwie

  • Przedmiot ochrony w prawie autorskim – utwory w działalności projektowej.
  • Istota autorskich praw osobistych, majątkowych oraz zależnych do projektów.
  • Status projektanta na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl