Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Sztuka argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska? (warsztaty online)
WP/0017/War/2020

Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej
w relacjach biznesowych.

Poznanie sposobów radzenia sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.

Poznanie w jaki sposób wzrasta jakość rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.

Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania
interesów.

2020-06-16

14:00 - 15:30

Komunikacja nieantagonizująca.

● Trzecia alternatywa komunikacji: win – win.
● Umiejętność odrzucenia własnych schematów i stereotypów.
● Autentyczne zrozumienie drugiej i kolejnej strony. Wspólne poszukiwanie rozwiązań.
● Feedback, jako narzędzie pracy z Klientami, Inwestorami oraz Partnerami wewnętrznymi. 

15:30 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 17:00

Efektywne budowanie argumentacji.

● Strategie i techniki argumentacji.
● Prezentacja argumentów z wykorzystaniem języka korzyści.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Warsztaty online

Poznań
Forma
Warsztaty