Szkolenie on-line pt.: "Ochrona przeciwpożarowa budynków"
PO/0026/Std/2020

Podczas szkolenia przedstawione będą zagadnienia dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych posiadających również funkcje usługowe. Poruszane będą kwestie różnic w zakresie kwalifikacji wysokościowych poszczególnych obiektów. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla garaży. Na szkoleniu zostanie poruszona tematyka właściwego usytuowania budynków pod względem ochrony przeciwpożarowej. Przedstawione zostaną również wymagania w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe ze wskazaniami kiedy konieczność instalacji jest wymagana przepisami, a kiedy jest dobrą praktyką.

2020-07-15

16:00 - 17:30

Klasyfikacja i wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla garaży

17:30 - 17:40

Przerwa

17:40 - 19:00

Usytuowanie budynków pod względem wymagań przeciwpożarowych. Wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe-wymagania przepisów oraz dobre praktyki

Prowadzący
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2008 rok). Funkcjonariusz pionu kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku od 2009 roku. Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku od 2012 roku, od 2019 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2014 roku.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Cel
Znajomość wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami. Umiejętność doboru zabezpieczeń dla garaży w budynkach. Opanowanie wiedzy w zakresie prawidłowej lokalizacji obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej, w tym odległości od granicy lasu. Umiejętność doboru urządzeń przeciwpożarowych w projektowanych obiektach.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!