Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line pt.: "Ochrona przeciwpożarowa budynków"
PO/0026/Std/2020

Klasyfikacja i wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami.
Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla garaży – dobór zabezpieczeń i rozwiązań projektowych. Usytuowanie budynków pod względem wymagań przeciwpożarowych. Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe – wymagania przepisów oraz dobre praktyki.

2020-07-15

16:00 - 17:30

Klasyfikacja i wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami. Wymagania ochrony przeciwpożarowej dla garaży

17:30 - 17:40

Przerwa

17:40 - 19:00

Usytuowanie budynków pod względem wymagań przeciwpożarowych. Wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe-wymagania przepisów oraz dobre praktyki

Prowadzący

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2008 rok). Funkcjonariusz pionu kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku od 2009 roku. Z-ca Naczelnika Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku od 2012 roku, od 2019 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Gdańsku. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2014 roku.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl