Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie stresem. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych w zawodzie architekta. (warsztaty online)
PK/0021/War/2020

Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów stresu oraz nauczenie się identyfikowania jego objawów.

Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres.

Radzenie sobie ze stresem, metody stosowane w sytuacjach interpersonalnych.

Poznanie metod radzenia sobie ze złością i innymi negatywnymi emocjami.

2020-07-14

15:00 - 16:30

Kilka słów o stresie. Reakcje na stres.

- Definicja pojęcia „stres”, indywidualne źródła i przyczyny stresu,
- Stres vs typ osobowości - poziomy stresu, stadium odporności i stadium wyczerpania,
- Stres negatywny i pozytywny – konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem,
- Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało. 

16:30 - 16:40

Przerwa kawowa

16:40 - 18:00

Stres w pracy a wypalenie zawodowe.

- Źródła stresu w miejscu pracy,
- Techniki antystresowe,
- Procesy radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, tu i teraz,
- Wizualizacja,
- Relaksacja,
- Spokój od zaraz – uspokajające ćwiczenia i sugestie.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Warsztaty online

Rzeszów
Forma
Warsztaty