Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Program ARCHICAD
MP/0023/War/2020

Program ARCHICAD

2020-03-02

13:00 - 19:00

Szkolenie podstawowe ARCHICAD

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl