Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty z oprogramowania ArCADia w ramach inicjatywy "BIM dla polskich architektów" - część II
MP/0025/War/2020

Warsztaty z oprogramowania ArCADia

2020-05-18

17:00 - 20:30

Warsztaty z oprogramowania ArCADia

Prowadzący

Prelegent, certyfikowany instruktor, właściciel i prowadzący zajęcia z koordynacji międzybranżowej w bim.edu.pl, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji z zakresu teorii projektowania

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl