Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie on-line pt.: "Zmiany w Prawie budowlanym i przepisach wykonawczych"
PO/0027/Std/2020

Uczestnicy szkolenia poznali zagadnienia związane ze zmianami w prawie budowlanym obowiązującymi od dnia 19.09.2020, w tym przepisy przejściowe – możliwości wyboru i terminy.
Wymagania podstawowe dla obiektów – zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020.

2020-09-29

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników

16:10 - 17:30

Blok merytoryczny

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:30

Blok merytoryczny

19:30 - 20:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl