Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta
MP/0028/Std/2020

Szkolenie dotyczyło najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień były m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

2020-09-09

17:00 - 19:00

Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta

Prowadzący
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl