Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta
MP/0028/Std/2020

Szkolenie będzie dotyczyć najistotniejszych zmian prawa wpływających na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W śród omawianych zagadnień znajdą się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.

2020-09-09

17:00 - 19:00

Prawo budowlane po nowelizacji. Najistotniejsze zmiany dla architekta

Prowadzący
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!